مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام

اين كتاب سه جلدي اولين تحقيق جامع، مستند و تحليلي درباره تاريخچه چهل‌ ساله سازمان مجاهدين خلق و حاصل ۵ سال تلاش گروهي از پژوهشگران تاريخ معاصر و علوم سياسي در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي مي‌باشد. بسياري از اسناد و تصاوير اين كتاب براي اولين بار ارائه و منتشر شده است.

جلد اول آن، دوره زماني سالهاي ۴۴ تا ۵۴ و مشتمل بر وقايع تأسيس، گسترش تشكيلاتي و تغيير رسمي ايدئولوژي به ماركسيسم مي‌باشد.

جلد دوم، سالهاي ۵۴ تا ۶۴ را شامل مي‌شود كه وقايع پس از تغيير ايدئولوژي و نيز تحولات سازمان را در طول انقلاب اسلامي اعم از ايجاد درگيري، زمينه‌سازي حركتهاي مسلحانه و ترورهاي كور يا هدفمند را تشريح مي‌نمايد.
جلد سوم، مقطع زماني سالهاي ۶۴ تا ۸۴ و در بردارنده مسايل سازمان در خارج كشور و همچنين استقرار در عراق و همكاري با رژيم صدام در دوره جنگ تحميلي و نهايتاً نابودي تشكيلاتي پس از سقوط رژيم بعث مي‌باشد.
كليه اعلاميه‌ها و نشريات منتشر شده سازمان در داخل و خارج كشور ونيز انتشارات ساير گروهها و احزاب در اين كتاب مورد بررسي و استناد قرار گرفته و مشتمل بر گفتگوهاي اختصاصي با گروهي از اعضاي سابق سازمان و صاحبنظران تاريخ سياسي چند دهه اخير ايران مي‌باشد.

دانلود

 

22 COM_CONTENT_REVIEW
|
نوشته شده توسط محمد علی