کد خبر : 152
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 فوریه 2020 - 10:33

جان بولتون از منافقین 50هزار دلار گرفته است

عربستان از منافقین حمایت می کند

عربستان از منافقین حمایت می کند
منافقین برای هر سخنرانی به «جان بولتون» ۵۰ هزار دلار پول می‌دهد

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه منافقین برای هر سخنرانی به «جان بولتون» ۵۰ هزار دلار پول می‌دهد، پول خود را در خیابان و از طریق اعانه دریافت نمی‌کند، بلکه آن را از افرادی در عربستان سعودی دریافت می‌کنند، اذعان داشت بولتون بولتون در جلسه منافقین که ۵۰ هزار دلار رسما برای آن پول گرفته و در برگه‌های مالیاتی وی موجود است، می‌گوید سال آینده در ایران خواهیم بود.
این سند خود دال بر این مهم است که منافقین جز در راستای سیاست آمریکا و غرب و نیز دشمنی با ملت و دولت ایران قدمی بر نمی دارند.