کد خبر : 442
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 31 مارس 2020 - 12:47

روز رسوایی منافقین

روز رسوایی منافقین
امروز روز جمهوری اسلامی است روزی که نظام مقتدر اسلامی رای 98 درصدی از مردم گرفت.

“پایگاه اطلاع رسانی مجاهدین”؛ منافقین که هیچ نقشی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی نداشتند و از اصل و اساس و ریشه با آن مخالف بودند، پس از پیروزی نهضت اسلامی در سال ۱۳۵۷ خود را محق و مدعی در این حرکت ارزشمند می‌دانستند و از آنجا که نیت آنان همچون سلفهای منافقشان (طلحه و زبیر) جز دنیا پرستی، دنیا دوستی و حب آن نبود، وقتی از قافله مسئولیت و حضور در بدنه حاکمیت و دولت، عقب ماندند شروع به ایجاد سنگ اندازی و مزاحمت برای دولت و جامعه نمودند.
پس از اعلام همه پرسی از مردم برای رای مثبت یا منفی به حکومت جمهوری اسلامی، مسعود رجوی و موسی خیابانی به عنوان کادر رهبری منافقین در بعد از ظهر روز رای‌گیری در حوزه شهرداری ناحیه دو در خیابان صبا حاضر شدند و به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.
رجوی در پاسخ به این سوال که آیا محتوای جمهوری اسلامی که به آن رای میدهد مشخص است یا نه گفت:
” ما مطابق برنامه حداقلی که اعلام کرده ایم محتوای ضد امپریالیستی، ضد ارتجاعی،ضد دیکتاتوری و ضد استثماری اسلام انقلابی را مشخص کرده ایم و در همین رابطه هم از دولت مسئولیت خواهیم خواست و با همین ملاک هم روی قانون اساسی قضاوت خواهیم کرد.چرا که معتقدیم با اعلام جمهوری اسلامی مسئولیت انقلابی ما مضاعف شده است.و برای تحقق اهداف انقلابی اسلام تا آخرین نفس خواهیم کوشید.”
با رأی قاطع مردم ایران به جمهوری اسلامی در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ طی پیامی به ملت ایران، جمهوری اسلامی را رسما اعلام فرمودند.
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و پیرو آن تعیین حکومت جمهوری اسلامی، منافقین تلاش خود را در جهت نفوذ هر چه بیشتر در نهادهای انقلابی شکل گرفته پس از انقلاب انجام داد. هدف این بود که سازمان بتواند بر نظام جمهوری اسلامی مسلط شود و رهبری انقلاب را به دست گیرد.

بعدها نیز موسی خیابانی در نوار صوتی تحلیل و جمع بندی اش علت رای مثبت به جمهوری اسلامی را اینگونه عنوان کرد: “نخستین آزمایش مهمی که در پیش بود رفراندوم جمهوری اسلامی بود که در تاریخ ۱۲فروردین۵۸ برگزار شد. ما ضمن انتقاد به شکل برگزاری این رفراندوم و نحوه ی طرح سئوال با تعیین و ارائه ی محتوای جمهوری اسلامی از نظر خودمان و با مشخص کردن برنامه ی مرحله ای و انتظارات حداقلی که برای جمهوری اسلامی قائل بودیم به آن رای مثبت دادیم.این معرفی و تعیین محتوای جمهوری اسلامی از نظر خودمان هم در واقع بیانگر تردیدها و مخالفتی بود که ما با محتوای جمهوری اسلامی (امام) خمینی داشتیم و حکایت از تضاد ایدئولوژیک ما با [آیت الله]خمینی و ارتجاع می کرد.”

این عملکرد خود موید این مهم است که منافقین همواره برای رسیدن به قدرت و هدف نامیمون خود، به انواع و اقسام نیرنگ ها و خدعه ها متوسل می شوند و مهمرین آن واورنه نشان دادن چهره و اساس وجودشان است چرا که خود بهتر از هر کسی میدانسته و میدانند که منفورترین تشکیلات در دید مردم ایران نه در طول تاریخ انقلاب که در تاریخ ایرات هستند.