زهره قائمی

زهره قائمی

قائمی طی سال‌های 72 تا 75 از مسئولان دفترهای مریم قجرعضدانلو بوده است.؛
روز رسوایی منافقین

روز رسوایی منافقین

امروز روز جمهوری اسلامی است روزی که نظام مقتدر اسلامی رای 98 درصدی از مردم گرفت.؛