تاریخچه منافقین قسمت هشتم

تاریخچه منافقین قسمت هشتم

حد ارتباط مسعود رجوی با مریم قجر عضدانلو به حدی بود که اشرف دختر مریم قجر عضدانلو را به مسعود رجوی نسبت می دادند نه به مهدی ابریشمچی؛
تاریخچه منافقین قسمت هفتم

تاریخچه منافقین قسمت هفتم

با هماهنگي بني‎ صدر رئيس جمهور معزول و رجوي گرداننده سازمان منافقین، ترور سران نظام جمهوري اسلامي با اقدام به ترور آيت‎الله خامنه‌اي در روز ششم تير، شروع شد؛
تاریخچه منافقین قسمت ششم

تاریخچه منافقین قسمت ششم

با انتخاب بني‎ صدر به رياست جمهوري، سازمان براي تشديد تضاد دروني حاکميت و مقابله با امام با استفاده از بني‎صدر به همکاري نزديک با او پرداخت؛
تاریخچه منافقین قسمت پنجم

تاریخچه منافقین قسمت پنجم

نقش پر رنگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و جایگاه غیر قابل قیاس او در رهبری نظام جدید به گونه‌ای بود که سازمان نمی‌توانست در برابر امام ادعای رهبری انقلاب را داشته باشد؛