عباس داوری

عباس داوری

داوری همچنین مسئول شکنجه و آزار و اذیت کسانی بود که قصد جدایی از سازمان را داشتند؛
موسی خیابانی

موسی خیابانی

بعد از فرار رجوی، عملا مسئولیت امور داخل کشور منافقین بر عهده خیابانی قرار گرفت. در این مقطع تا هلاکت موسی در بهمن همین سال، دو فاز «ضربه به راس نظام»(رهبران و مسوولین ارشد) و «ضربه به سرانگشتان نظام»(پاسداران انقلاب و نیروهای حزب اللهی و حتی مردم عادی) در دستور کار قرار گرفت.؛
مهدی ابریشم چی

مهدی ابریشم چی

رجوی که به هیچ کس اعم از دوست و دشمن رحم نداشت به رفیق شفیق خود نیز رحم ننمود و طی سالیانی که مریم قجر عضدانلو اسما همسر ابریشمچی بود با وی رابطه برقرار نمود.؛
مسعود رجوی

مسعود رجوی

کینه توزی، شهوت رانی و ترسو بودن از خصلتهای بارز رجوی است؛