زهره قائمی

زهره قائمی

قائمی طی سال‌های 72 تا 75 از مسئولان دفترهای مریم قجرعضدانلو بوده است.؛