از منافقین رشوه می گیرم

از منافقین رشوه می گیرم

ادوارد رندل نیز اعتراف کرده است که مبلغی بین ۱۵۰ هزار دلار تا ۱۶۰هزار دلار برای سخنرانی و شرکت در همایش های منافقین دریافت کرده است.؛
تاریخچه منافقین قسمت هشتم

تاریخچه منافقین قسمت هشتم

حد ارتباط مسعود رجوی با مریم قجر عضدانلو به حدی بود که اشرف دختر مریم قجر عضدانلو را به مسعود رجوی نسبت می دادند نه به مهدی ابریشمچی؛