تاریخچه منافقین قسمت هفتم

تاریخچه منافقین قسمت هفتم

با هماهنگي بني‎ صدر رئيس جمهور معزول و رجوي گرداننده سازمان منافقین، ترور سران نظام جمهوري اسلامي با اقدام به ترور آيت‎الله خامنه‌اي در روز ششم تير، شروع شد؛
مسعود رجوی

مسعود رجوی

کینه توزی، شهوت رانی و ترسو بودن از خصلتهای بارز رجوی است؛
تاریخچه منافقین قسمت ششم

تاریخچه منافقین قسمت ششم

با انتخاب بني‎ صدر به رياست جمهوري، سازمان براي تشديد تضاد دروني حاکميت و مقابله با امام با استفاده از بني‎صدر به همکاري نزديک با او پرداخت؛
تاریخچه منافقین قسمت پنجم

تاریخچه منافقین قسمت پنجم

نقش پر رنگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و جایگاه غیر قابل قیاس او در رهبری نظام جدید به گونه‌ای بود که سازمان نمی‌توانست در برابر امام ادعای رهبری انقلاب را داشته باشد؛