روایتی کوچک از جنایت‌های بزرگ منافقین

روایتی کوچک از جنایت‌های بزرگ منافقین

«تسخیرشدگان»، نوشته مینا شائیلوزاده، نمونه‌ای از داستان زندگی افرادی است که در دهه ۶۰ عضو سازمان منافقین شده‌اند. داستان عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی که از خود هیچ اراده‌ای ندارند.؛