پیام ملت ایران

پیام ملت ایران

جایگاه و مامن اصلی منافقین زباله دان تاریخ و حافظه ملت قهرمان ایران است.؛
بشنوید | فایل صوتی کمتر شنیده شده از آیت‌الله طالقانی درباره منافقین

بشنوید | فایل صوتی کمتر شنیده شده از آیت‌الله طالقانی درباره منافقین

نطق انتقادی آیت الله طالقانی از منافقین در آخرین نماز جمعه‌ای که در آن حضور داشت، برای نخستین بار منتشر شده است. آیت الله طالقانی در آخرین نماز جمعه خود، علیه منافقین سخنرانی و از آنها انتقاد کردند. صوت این سخنرانی که در شهریور ۱۳۵۸ ضبط شده، اکنون پس از چهل سال منتشر شده است.