تاریخچه منافقین قسمت پنجم

تاریخچه منافقین قسمت پنجم

نقش پر رنگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و جایگاه غیر قابل قیاس او در رهبری نظام جدید به گونه‌ای بود که سازمان نمی‌توانست در برابر امام ادعای رهبری انقلاب را داشته باشد؛
تاریخچه منافقین قسمت چهارم

تاریخچه منافقین قسمت چهارم

تفاوت جدی سازمان منافقینن با سایر جریانات مذهبی و اسلامی در این بود که این سازمان بر خلاف آنان، مبارزه را بعد از پذیرش اسلام و به عنوان یک تکلیف شرعی نپذیرفته بود؛
تاریخچه منافقین قسمت دوم

تاریخچه منافقین قسمت دوم

حنیف‎نژاد، رهبر اصلی و مؤثر سازمان، با ازدواج مخالف بود و آن را موجب وابستگی و سد راه مبارزه می‎دانست.؛
تاریخچه منافقین قسمت اول

تاریخچه منافقین قسمت اول

بر خلاف بسیاری از تعاریف و تعابیری که از تاسیس گروهک تروریستی منافقین صورت پذیرفته و سعی در موجه جلوه دادن آنان در بدو تاسیس داشته است، باید اذعان داشت که شواهد و قرائن حاکی از مسئله‌ای دیگر است و موید این مهم است که اساس تشکیل این تشکیلات از ابتدا بر نفاق،تزویر، ترور، جنایت و کشتار استوار بوده است.؛