تاریخچه منافقین قسمت دوم

تاریخچه منافقین قسمت دوم

حنیف‎نژاد، رهبر اصلی و مؤثر سازمان، با ازدواج مخالف بود و آن را موجب وابستگی و سد راه مبارزه می‎دانست.؛
تاریخچه منافقین قسمت اول

تاریخچه منافقین قسمت اول

بر خلاف بسیاری از تعاریف و تعابیری که از تاسیس گروهک تروریستی منافقین صورت پذیرفته و سعی در موجه جلوه دادن آنان در بدو تاسیس داشته است، باید اذعان داشت که شواهد و قرائن حاکی از مسئله‌ای دیگر است و موید این مهم است که اساس تشکیل این تشکیلات از ابتدا بر نفاق،تزویر، ترور، جنایت و کشتار استوار بوده است.؛