غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

14 اسفند در تاریخ ایران، روزی است که رئیس دولتی که لیبرال و غربگرا بود، به هواداران خود دستور داد به نیروهای انقلابی حمله کنند ؛
رای ۸۵ درصدی رجوی داعشی چه شد ؟!

رای ۸۵ درصدی رجوی داعشی چه شد ؟!

رجوی با وجود داشتن 85 درصد رای مردم ایران، چرا برای نسل جدید شناخته شده نیست و عده ای هم که از نسل دهه شصت و یا هفتاد هستند فرقه رجویِ روح پلید را به عنوان منافق می شناسند ؟؛